cgt
08 شهریور 1401 - 20:48

«گزارش‌های سفرنامه نویسان ونمایندگان سیاسی خارجی از بوشهر»منتشرشد

بوشهر- کتاب گزارش‌های سفرنامه نویسان و نمایندگان سیاسی خارجی از بندر بوشهر «از دوران باستان تا اوایل قرن بیستم» منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گزارش های سفرنامه نویسان و نمایندگان سیاسی خارجی از بندر بوشهر از دوران باستان تا اوایل قرن بیستم» اثر مسعود عرب زاده و فاطمه تن زاده مجرد توسط انتشارات قلمداران جنوب منتشر شد. خبرنگار مهرهایقلمداراناین کتاب سعی دارد گذری داشته باشد از میان ده‌ها منبع و سفرنامه موجود بر وضعیت تاریخ و فرهنگ گذشته این دیار با توجه به اینکه تاکنون هیچ کتابی بدین گونه با تمرکز بر موضوع سفرنامه‌های بوشهر و تاریخ تمدن و فرهنگ آن را مورد واکاوی و بررسی قرار نداده است. کتاب «گزارش های سفرنامه نویسان و نمایندگان سیاسی خارجی از بندر بوشهر از دوران باستان تا اوایل قرن بیستم» بر آن بوده تا با بررسی تمام منابع مکتوب در آرشیوهای مختلف، شیوه زندگی، پوشش مردم، آداب و رسوم و باورها، دلاور مردمی‌های این دیار، ورودی و ساحل دریای بوشهر بپردازد. هایاین کتاب اثر پژوهشی «مسعود عرب زاده» و «فاطمه تن زاده مجرد» با طرح جلد «سپیده شیرکو» در ۳۲۰ صفحه و با قیمت ۱۴۰ هزار تومان توسط انتشارات قلمداران جنوب در شهریور ماه چاپ و منتشر شد. قلمداران
منبع: مهر
شناسه خبر: 688050